Akcia BLACK FRIDAY platí od 4. novembra do 4. decembra 2022 alebo do vyčerpania kapacity tejto akcie! Ponuka platí, kým je Tovar zaradený do Kampane alebo kým sa Tovar počas Kampane nevypredá. Ponuka Tovaru sa môže počas Kampane priebežne obnovovať. Akcia je spoločná pre všetky krajiny, v ktorých KITSTORE pôsobí. Počet vybraných Tovarov, ktoré si Kupujúci môže zakúpiť počas Kampane, môže byť obmedzený.