Reklamačný poriadok platný od 5. februára 2016

Veríme, že naše hračky musia spĺňať vaše najvyššie očakávania a prekračovať ich a naše služby sa musia vyrovnať kvalite našich hračiek. Ak z nejakého dôvodu chcete svoju objednávku vrátiť, je to ľahké!

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy vyprší po 14 dňoch odo dňa, keď vy či Vami uvedená tretia strana (s výnimkou dopravcu) fyzicky prevezmete tovar.
Ak sa zmluva vzťahuje na tovar uvedený v jednej objednávke a doručenej oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy vyprší po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami uvedená tretia strana (s výnimkou dopravcu) fyzicky prevezmete všetok tovar.

Ak chcete využiť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať jednoznačným vyhlásením (napríklad listom alebo prostredníctvom elektronickej pošty) alebo vyplnením a zaslaním reklamačného formulára , ktorý nájdete na našich stránkach.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie do zmluvy je postačujúce, keď odošlite oznámenia ohľadom využitie vášho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

- Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, nahradíme všetky od vás obdržané platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku vášho výberu iného ako nami ponúkaného najlacnejšieho štandardného typu doručenia) v najkratšom možnom termíne, v každom prípade však najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy budeme informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Tieto náhrady budú uhradené prostredníctvom rovnakého spôsobu platby, aký bol použitý pri pôvodnej transakcii, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby. V dôsledku týchto náhrad vám nevzniknú žiadne poplatky. Úhradu náhrad môžeme pozdržať do doby, kým nedostaneme späť tovar alebo dokiaľ nedodáte dôkazy o odoslaní tovaru späť, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Odošlite tovar v najkratšom možnom termíne, v každom prípade najneskôr 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o vašom odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred vypršaním lehoty 14 dní.

Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy

Prispôsobené položky: Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli vytvorené podľa špecifikácií zákazníka či zjavne prispôsobené.

Ak chcete prerokovať vrátenie výrobkov, kontaktujte nás.

Darčekové poukazy: darčekové poukazy nie je možné vymeniť za hotovosť.

Ak nie ste z akéhokoľvek dôvodu úplne spokojní s objednávkou, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 5. februára 2016. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.