1. Spoločnosť KITStore s. r. o. , so sídlom Priemyselná 566/5, 108 00, Praha 10, IČO: 04716256, zapísaná na Mestského súde v Prahe, oddiel C, vložka 252186 (ďalej len "predávajúci" alebo "správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:

    2.   Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy. Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

   

      3.   Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

   

    4.   Spracovanie osobných údajov je vykonávané kitsotre.sk teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

   1. Poskytovateľom služby UPgates, prevádzkovanej spoločnosťou EVici webdesign s.r.o., sídlom Petra Bezruče 139, 747 91, Štítina, ČR;

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

     5.   Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@kitstore.sk

   

     6.    Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky kitstore.sk používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

   

   

   

   

   

   

   

    7.    Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

           Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 24.5.2018. 

  LEGO City | KITSTORE

  Vyskúšajte nové LEGO Powered Up.

  Ako sa zapojiť do KITSTORE VIP Programu?

  Stačí sa registrovať na našom e-shope.

  LEGO Star Wars | KITSTORE

  Vráť sa do vzdialenej galaxie.